miercuri, 18 noiembrie 2009

Curriculum Vitae

1. Nume: ODANGIU
2. Prenume: MARIAN
3. Data naşterii: 16 mai 1954
4. Locul naşterii: Turda, judeţul Cluj
5. Numele părinţilor: Emil-Gheorghe - Lucreţia
6. Cetăţenie: Română
7. Stare civilă: Căsătorit
8. Date de contact: mobil 0723 907 153 E-mail: marian_odangiu@yahoo.com
9. Studii:
1974-1977 - Licenţa în filologie (Universitatea de Vest Timişoara
1971-1973 - Bacalaureat (Liceul CD Loga Timişoara)
1961-1968 - Gimnaziu (Şcoala generală 16 Timişoara)

10. Limbi străine:
Engleză
Franceză
Italiană
Latină
Maghiară

11. Membru în asociaţii profesionale:
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1990)
Membru în Consiliul Naţional al Uniunii Scriitorilor din România
Membru al Comitetului de Conducere al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor

12. Alte abilităţi: (de exmplu: computer, etc.)
Computer – Microsoft Office, Excel, Cooleditpro, Sound Forge

13. Funcţii în prezent:
Referent de specialitate al Uniunii Scriitorilor din România
Preşedinte Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara

14. Calificări cheie:
Filolog – limba şi literatura română/limba şi literatura latină
Lector universitar jurnalism
Producător de programe radio, realizator de emisiuni

15. Experienţă (locuri de muncă):
1983 – prezent Referent de specialitate al Uniunii Scriitorilor din România
1999 – prezent Fondator, Preşedinte şi Coordonator al proiectelor Fundaţiei Vest
2001 - 2007 Profesor asociat Universitatea „Tibiscus” Timişoara
2004 – 2009 Coordonator de programe West City Radio Timişoara
1996 - 2000 Lector universitar Universitatea „Banatul” Timişoara
1995 – 2004 Director de programe Radio Vest Timişoara
1996 – 2004 Membru al Consiliului Naţional al Uniunii Scriitorilor din România
1992 – 1994 Director general Televiziunea Timişoara 1
1991 - 1992 Director general Televiziunea Liberă Timişoara
1977 - 1984 Profesor titular Timişoara – Limba şi literatura română, Limba şi
literatura latină (Şcoala generală nr. 4 Timişoara) – Gradul didactic „Definitiv”

16. Programe de perfecţionare:
1992 Reuniunea Europeană a Posturilor Locale – Strassbourg (Franţa)
1991 Bursă FCC / Soros Washington DC (SUA) – televiziune, radio, advertising
1990 Şcoala de Vară pentru publicistică Bratislava (Cehoslovcia)
1988 Şcoala de Vară pentru publicistică Bratislava (Cehoslovacia)

17. Expertiza în domeniul întocmirii şi implementării de proiecte (proiecte elaborare, aplicate şi implementate):
2010 - Coordonator al proiectului "Tinerii Decid" (parteneriat cu Consiliul Regional din Piemonte - Italia)
2009 – 2011 Coordonator al proiectului „Timişoara – Oraş al cetăţenilor” (finanţare Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Primăria Timişoara)
2009 - Coordonator Şcoala de Vară pentru jurnalism şi civism "Probitas" (ediţia a IX-a)
2008 - „Participarea cetăţenilor la actul decizional/ Citizens in Action” (finanţare German Marshal Fund of the United States şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara)
2008 – Coordonator al echipei de monitorizare a presei în cadrul proiectului „Monitor V Monitorizare participativă şi informare în Regiunea 5 Vest” implementat de Asociaţia pentru Promovarea Femeii în România (APFR)
2008 - Coordonator Şcoala de Vară pentru jurnalism şi civism "Probitas" (ediţia a VIII-a)
2007 - „Implicarea cetăţenilor în actul decizional/ Stay Tune! Decision Acts Depend on You” (finanţare German Marshal Fund of United States şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara)
2007 – “Probitas 2007”, Ediţia a VII-a “Presa României europene”. Finanţare: Consiliul Local al Municipiului Timişoara
2007 – “Atelierele de la Româneşti”. Tabără euroregională de creaţie literară. FinanţareUniunea Scriitorilor din România.
2006 - “Probitas 2006”, Ediţia a VI-a “Satul românesc şi integrarea europeană”, Româneşti. Finanţare: Consiliul Local al Municipiului Timişoara.
2006 - Coordonator al echipei de monitorizare a presei în cadrul proiectului „Drepturile femeii între uz şi abuz” implementat de Asociaţia pentru Promovarea Femeii în România (APFR)
2005 – 2006 „Climbing Up” (partenetiat) program european de apărare şi promovare a drepturilor femeii implementat de Asociaţia pentru Promovarea Femeii (Portugalia) (ţări participante: Portugalia, România, Grecia, Polonia, Marea Britanie)
2005 - “Probitas 2005”, Ediţia a V-a “Jurnalişti pentru o Românie europeană”. Finanţare: Consiliul Judeţean Timiş
2005 – «Dăruieşte mai mult decât dragoste» program de colectare de fonduri pentru construirea unui adăpost pentru victimele violenţei domestice (parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii în România)
2004 - “Probitas 2004” Ediţia a IV-a “Uneşte diversitatea!”. Finanţare: Youth European Foundation – Comisia Europeană (partneriat cu Novi Sad School of
Journalism, Radio 021 Novi Sad, Casa de Presă şi Editură “Libertatea” Pancevo, Universitatea Beograd, Universitatea “Tibiscus” Timisoara)
2004 – amenajarea şi inaugurarea Centrului de Jurnalism Româneşti. Finanţare: European Cultural Foundation/ Consiliul Europei
2003 – “Multiplicatorul Comunicaţional” program Euroregional finanţat de German Marshal Fund of United States şi Youth Initiative Fund
2003 - „Probitas 2003”. Ediţia a III-a „Multiculturalism împotriva conflictelor”, program Euroregional finanţat de German Marshal Fund of the United States şi Youth Initiative Fund (parteneriat cu Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad, Casa de Presă şi Editură “Libertatea” Pancevo, Universitatea Beograd, Universitatea “Tibiscus” Timisoara).
2003 – “Managementul conflictelor regionale” program Euroregional finanţat de Youth Initiative Fund
2003 – promotor media în cadrul programului “Responsabilitate şi Încredere”, implementat de Centrul Euroregional pentru Democraţie Timişoara
2003 – «Radio Don» program de colectare de fonduri pentru construirea unui adăpost pentru victimele violenţei domestice (parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România)
2002 – “Probitas 2002” “Poduri de înţelegere”. Finanţare: American Development Foundation – USAID şi Concept Foundation (partneriat cu Novi Sad School of Journalism, Radio 021 Novi Sad, Casa de Presă şi Editură “Libertatea” Pancevo, Universitatea Beograd, Universitatea “Tibiscus” Timisoara şi Universitatea “Banatului” Timişoara).
2001 - 2002 – coparticipare la implementarea proiectului “DKMT – O Euroregiune a Cetăţenilor”. Finanţare Phare CBC (parteneriat cu Fundaţia “A Treia Europă”)
2001 – “Probitas 2001” “Jurnalism şi turism euroregional”. Finanţare: Youth Initiative Fund (parteneriat cu Independent Journalists Association of Serbia IJAS, Universitatea Novi Sad, Radio 021 Novi Sad, Universitatea Beograd şi Universitatea “Banatului” Timişoara).
2001 – 2000 “Centrul de Management şi Marketing în domeniul Turismului. Program pentru dezvoltarea resurselor umane şi de stimulare a turismului cultural şi ecologic în Ţara Zarandului”. Finanţare: Proiect Phare – Uniunea Europeană (parteneriat cu autorităţile locale şi IMM din partea de Vest a României; transfer de know how către 12 companii private, în domeniul întocmirii de proiecte pentru programul Phare 1998 - Componenta Dezvoltare Economică şi Coeziune Socială)
2001 – “Info Global. Program consacrat educaţiei societăţii civile privind impozitul pe venitul global”. Finanţare: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş.
2000 - 2001 – Programul “Faber” de burse anuale pentru copiii cu rezultate deosebite defavorizaţi social
2000 - “Şcoala Internaţională de Vară pentru Jurnalism Regional şi Euroregional”. Ediţia a II-a. Finanţare: Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă.
2000 – “Comunităţile rurale în procesul electoral” program Phare (parteneriat cu Centrul de Studii Sociale Timişoara)
2000 – “Pro Vot Act – Stimularea participării civice în procesele electorale”. Finanţare: German Marshall Fund of the United States
2000 – co-autor la elaborarea proiectului “Parteneriatul instituţional al societăţii civile pentru dezvoltarea economică şi socială a zonei Timişoara”.
1999 - “Radio-ul local – o formă de stimulare a implicării cetăţenilor în deciziile administrative locale. Participarea comunităţilor la dezvoltarea euroregională”. Finanţare: Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă (parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Sebiş (judeţul Arad).
1999 – “Şcolii Internaţionale de Vară pentru Jurnalism Regional şi Euroregional” Ediţia I. Finanţare: Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă.

18. Volume publicate:
2002 „Norul sau despre iubire” (poeme).
2001 „Jurnalism radio – Curs practic de strategii operaţionale”
1999 – „Managementul instituţiilor media” (volum colectiv)
1996 „Publicitatea audio – Curs practic de strategii creative”
1990 „You or about love” (poeme – trad. Brenda Walker), Forest Books, Londra (Anglia)
1989 „Alternativa Labirintului” (eseu), Novi Sad, Yugoslavia
1984 „Romanul politic” (eseu)
1974 „Vârste de lumină” debut colectiv (poeme)
1973 "Moliere... după Moliere" (teatru, prezentată pe scena Teatrului Naţional Timişoara, Stagiunea 1973-1974)
6 prefeţe şi studii introductive la volume de beletristică

19.Autor de texte şi librete (discografie)
2009 - "Timişoara - 20.7" (operă rock dedicată împlinirii a 20 de ani de la Revoluţia Anticomunistă de la Timişoara)
1990 - "Timişoara" Pro Musica (single publicat în Austria)
1986 - Pro Musica "Rockul baroc" (LP Electrecord)
1984 - "Introducere într-un concert barock" (operă rock, avanpremieră pe scena Teatrului Naţional din Timişoara, interzisă de cenzură după prima reprezentaţie)
1984 - Pro Musica/Formaţii rock 9 - Electrecord ST-EDE 02918 ("Logica timpului", "Metamorfoză/Alcina şi Armida", "Pasărea P/ Proteul Pasăre")
1981 - Post scriptum Electrecord ST-EDE 02076 ("Cântec de început", "Joc de cuvinte", "Bufonul zburător", "Mireasma nopţii","Noul vodevil")
A compus versuri pentru Pro Musica, Sfinx, Post Scriptum şi Gramofon

20. Articole şi eseuri
Peste 1200 de articole, cronici, recenzii şi eseuri publicate în majoritatea revistelor de cultură şi în presa cotidiană românească.
20 colaborări în Yugoslavia, Italia, Statele Unite

21. Emisiuni de autor (moderaţie şi producţie radio):
2006 – 2008 „Cartierul Timişoara” (talk-show social) West City Radio (zilnic)
2006 – 2008 „Acasă, în Europa” (talk-show social) West City Radio (săptămânal)
2004 – 2006 „Hide Park” (talk-show social) Radio Vest Timişoara (zilnic)
1995 – 2004 „Live Show Radio Vest” (talk-show social) Radio Vest Timişoara (zilnic)
1974 – 1984 „Cartea săptămânii” Radio Timişoara (cronici literare)

22. Emisiuni de autor radio (moderaţie şi producţie de televiziune):
1991 – 1992 „Unde, când, cum ?” (talk-show educativ) Televiziunea Timişoara (zilnic)

23. Premii
2010 - Premiul de Excelenţă al Municipiului Timişoara pentru proiectul "Tinerii Decid"
2000 – Marele Premiu al Asociaţiei Presei Timişorene pentru promovarea
jurnalismului euroregional
2002 – Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru poezie
2002 – Premiul „Ambasador pentru Timişoara” al APFR
2002 – „Best at Networking” Târgul Internaţional al Organizaţiilor
Neguvernamentale – Ediţia a III-a
1988 – Premil literar al Revistei „Orizont” pentru critică literară şi eseu
1984 - Premiul Naţional al Suplimentului literar ST pentru critică literară